Checklist Horecavergunningen

Welke vergunningen heb je nodig in de horeca? Iedereen die een café, lunchroom of restaurant heeft of wil beginnen, moet een aantal verplichte vergunningen aanvragen. Met deze gratis checklist 'horecavergunningen' weet je zeker dat je aan alle eisen voldoet!

1. Drank- en Horecavergunning

Wanneer je alcohol schenkt moet je in ieder geval voldoen aan de Drank- en Horecawet. Om een Drank- en Horecavergunning te verkrijgen bij de gemeente moet je in het bezit zijn van het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Om dit Diploma te behalen zul je het SVH Sociale Hygiëne examen moeten afleggen.

Tijdens de openingstijden moet er altijd iemand aanwezig zijn die in het bezit is van het Diploma Sociale Hygiëne. Heb je ruime openingstijden, dan moeten er dus meerdere medewerkers bijgeschreven worden op deze Drank- en Horecavergunning. 

Meer informatie SVH Diploma Sociale Hygiëne behalen

2. Exploitatievergunning Horeca

Vaak heb je ook een 'exploitatievergunning horecabedrijf' van de gemeente nodig. Deze voorwaarden hebben te maken met openbare orde en veiligheid en staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vermeld.

Je kunt de exploitatievergunning horecabedrijf digitaal aanvragen met de berichtenbox van de overheid.

Let op! Besluit je op een later moment om een terras te gaan exploiteren of van rechtsvorm te veranderen, dan moet je de huidige exploitatievergunning wijzigen of een nieuwe vergunning aanvragen.

3. Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gemeentelijk bepaald en geeft voor een specifiek stuk grond aan wat er aan deze ruimte mag worden veranderd. Zo staat hier bijvoorbeeld in vermeld of op deze plek een horecaonderneming mag komen. Ook lees je de maximale hoogte en breedte van het bouwwerk in kwestie.

Daarnaast kun je te maken krijgen met structuurvisies, waarin de gemeenten en provincies een beschrijving geven van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Die kunnen impact hebben op jouw plannen.

4. Omgevingsvergunning: Bouw

Stel, je wilt jouw vestiging bouwen, volledig renoveren of een opknapbeurt geven. Dan heb je vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Deze vergunningen worden verstrekt door jouw gemeente.

Ook voor het (gedeeltelijk) slopen van gebouwen en voor handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten is in veel gevallen de aanvraag van een omgevingsvergunning essentieel.

Vind hier het Horecaloket van jouw gemeente

5. Omgevingsvergunning: Brandveiligheid

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk, moet je (wettelijk verplicht) een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet je je altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

Voor de meer risicovolle soorten gebruik (zoals bij een hotel) is het bovendien nodig om een 'omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik' aan te vragen of een gebruiksmelding te doen bij de brandweer. 

6. APV (plaatselijke wet- en regelgeving)

In de horeca gelden wetten en regels die soms verschillen per stad, wijk en straat waar jouw onderneming zich bevindt. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit verschilt per gemeente. 

7. Terrasvergunning Horeca

Voor het plaatsen van een terras, op je eigen terrein of in de openbare ruimte, heb je in de meeste gemeenten een terrasvergunning nodig. Het gebruik van een terras mag nooit schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor weggebruikers of een belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de weg.

Let op: een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

8. Hygiënecode

Horecabedrijven werken volgens de regels van de Hygiënecode. In deze code worden processen beschreven die kenmerkend zijn voor horecabedrijven. Bedrijven die met levensmiddelen werken, moeten dit op hygiënische wijze doen.

HACCP

Daarvoor is via Europese regelgeving een uitgebreide norm opgesteld: de HACCP. Deze norm geldt voor alle levensmiddelenbedrijven. De code in zijn geheel is goedgekeurd door het ministerie van VWS.

Meer informatie HACCP

 

Bron: ikgastarten.nl

Vorige
Naar het horecatips-overzicht
Volgende

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje