Hogere subsidie leerbedrijven Horeca

Leerbedrijven in de sectoren horeca, recreatie en landbouw ontvangen de komende 5 schooljaren een hogere subsidie praktijkleren (BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg). De standaardsubsidie is maximaal zo’n 2700 euro. Leerbedrijven die een beroep doen op de subsidie, zullen tussen de 500 en 600 euro meer ontvangen. Dit is het resultaat van intensieve lobby door KHN, RECRON en LTO.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De verhoging hangt samen met de motie Heerma, Wiersma, Van Weyenberg en Bruins die door de Tweede Kamer werd aangenomen bij de behandeling van de wet Arbeidsmarkt in Balans, afgelopen voorjaar. In de wet zit een pakket maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken om mensen een vast contract aan te bieden. Maar voor bedrijfstakken met veel seizoensinvloeden, maakt de wet het juist duurder en ingewikkelder om mensen in dienst te nemen. KHN, Recron en de brancheorganisaties in de landbouw pleitten er daarom voor om bedrijven met veel seizoensinvloeden een vorm van compensatie aan te bieden.

Tegemoetkoming in de loonkosten

In de motie Heerma wordt de regering verzocht om de bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende 5 jaar tegemoet te komen in de loonkosten voor de zogenaamde beroepsbegeleidende leerweg (bbl)-plekken. Het gaat om jaarlijks € 12 miljoen waarvan vanaf schooljaar 2019/2020. € 10,6 miljoen wordt toegevoegd aan de bestaande subsidieregeling praktijkleren voor werkgevers in de betreffende drie sectoren: horeca, recreatie en landbouw.

Subsidieregeling praktijkleren aanvragen

Bedrijven die een leerling of student in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) begeleiden, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Voor het schooljaar 2018/2019 kan met terugwerkende kracht een subsidieaanvraag worden ingediend tot 16 september 2019 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terugwerkende kracht

Er is jaarlijks een vast bedrag beschikbaar voor de subsidie praktijkleren. Dit bedrag wordt verdeeld over de aanvragers. Hoeveel een leerbedrijf per student exact ontvangt, kan pas worden vastgesteld als bekend is voor hoeveel studenten de subsidie is aangevraagd. Het is daarom ook nog niet precies aan te geven hoeveel horecabedrijven extra ontvangen. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren zal begin 2020 worden gepubliceerd. Aan deze wijziging zal terugwerkende kracht worden toegekend.

Erkend leerbedrijf worden

Wanneer een bedrijf graag leerlingen wil gaan begeleiden, dient het bedrijf erkend te worden als leerbedrijf. Deze erkenning vraag je aan bij SBB (Stichting Beroepsonderwijs bedrijfsleven. Om erkend leerbedrijf te kunnen worden, moet het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient het bedrijf een student of leerling een goede en veilige werkplek te kunnen bieden, is het bedrijf bereid om samen te werken met de school van de leerling en SBB en heeft het bedrijf (minimaal) een Praktijkopleider / Leermeester in dienst. 

Alle SBB voorwaarden om erkend leerbedrijf te worden 

Erkend leerbedrijf worden in de Horeca

Om erkend leerbedrijf te worden in de Horeca / Gastvrijheidsbranche hebben het onderwijs en het bedrijfsleven nog een aantal extra voorwaarden gesteld voor de Praktijkopleider / Leermeester om een SBB erkenning te kunnen krijgen. De Praktijkopleider / Leermeester moet in het het bezit zijn van een erkend Diploma, Certificaat of bewijsstuk om de onderwijsvaardigheid aan te tonen. Het SVH Leermeester Diploma is hét Diploma om aan deze eis te voldoen! 

SVH Leermeester Diploma

Laat je medewerker(s) het SVH Leermeester Diploma behalen bij HSN! Tijdens de 3-daagse SVH Leermeester Cursus bereiden wij je medewerker(s) intensief voor op het SVH examen Leermeester en het (toekomstig) Leermeesterschap. Naast de theoretische kennis ligt de focus juist op het praktijkgerichte gedeelte van de Leermeester carrière en zorgen wij er voor dat je én zij het SVH Diploma Leermeester behalen én succesvol aan de slag kunnen als Leermeester in de Horeca.

 

Meer informatie Leermeester Cursus

 

Bron: www.hiswarecron.nl

Vorige
Overzicht
Volgende

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje