Wat is HACCP?

HACCP is een afkorting van Hazard Analysis Critical Control Points. Het betekent dat een bedrijf nagaat (analysis) welke onderdelen in het productieproces van eet- en drinkwaren bedreigingen (hazard) voor de gezondheid tot gevolg kunnen hebben. De onderdelen waar risico's kunnen ontstaan (critical control points) houdt het bedrijf vervolgens nauwkeurig in de gaten.HACCP is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren in tijdens het proces van bereiding van voedsel te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. HACCP omvat 7 basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO).

7 basisprincipes van HACCP

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan.
  2. Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast 
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan. 
  4. Stel vast hoe de CCP's bewaakt worden. 
  5. Leg de correctieve acties vast per CCP 
  6. Pas verificatie toe
  7. Houd documentatie en registraties bij 

Leer alles over de basisprincipes en hoe je het HACCP-systeem eenvoudig kunt toepassen in jouw bedrijf in de praktische 1-daagse HACCP Cursus

 

<<< Terug naar 'Veelgestelde vragen'