Is Sociale Hygiëne hetzelfde als HACCP?

Het antwoord op de vraag: "Is Sociale Hygiëne hetzelfde als HACCP" is 'Nee, dit zijn twee totaal verschillende zaken!'. Sterker nog; ze hebben niets met elkaar te maken! We zullen het je proberen uit te leggen: 

Sociale Hygiëne

Sociale Hygiëne betekent letterlijk: 'dat mensen rekening houden met elkaar en respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid'. Het begrip komt voort uit de woorden 'hygiëne', afkomstig van 'Hygiëa, wat godin van de gezondheid betekent en 'sociaal'. Dit 'sociaal' heeft betrekking op de samenleving. Door het woord 'hygiëne' wordt Sociale Hygiëne vaak verward met voedselhygiëne (of HACCP), terwijl dit niets met voedelhygiëne te maken heeft. 

Het begrip 'Sociale Hygiëne' vind je terug in de Alcoholwet. In deze wet staat omschreven dat ieder bedrijf dat alcohol schenkt of verkoopt een Alcoholvergunning moet hebben. Op deze vergunning dienen leidinggevenden vermeld te staan die beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne. Om te kunnen bewijzen als leidinggevende dat je over voldoende kennis en inzicht beschikt, dien je het SVH Diploma Sociale Hygiëne te kunnen overleggen.  

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een voedselveiligheidplan waarin je mogelijke risico's beschrijft. Bij het bereiden, bewerken, vervoeren of opslaan van voedingsmiddelen kunnen er zaken misgaan. Dit kan de veiligheid van de gast in gevaar brengen. Om de kans zo klein mogelijk te houden zijn alle bedrijven die voedsel bereiden en/of verkopen verplicht alle risico's te beschrijven in een HACCP-plan.  

Je kunt op twee manieren aan de verplichting voldoen: je kunt zelf een HACCP-plan opstellen of je maakt gebruik van een goedgekeurde Hygiënecode voor de sector. Een Hygiënecode kun je zien als een kant-en-klaar HACCP plan. 

Cursussen Sociale Hygiëne en HACCP

Schenk of verkoop je alcohol in de organisatie, dan bieden wij een aantal klassikale cursussen Sociale Hygiëne en Online Video Trainingen Sociale Hygiëne inclusief SVH examen aan om het Sociale Hygiëne Diploma (snel) te behalen.

Werk je met voedsel en (bederfelijke) dranken in je organisatie? Dan moet je voldoen aan de regels van voedselveiligheid en krijg je te maken met HACCP. Wil je weten hoe je de Hygiënecode voor de Horeca op een praktijkgerichte manier kunt toepassen in de organisatie, volg dan de klassikale cursus HACCP of de Online Video Training HACCP.  


Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje
Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om de gebruikerservaring optimaal te houden.