Hoeveel medewerkers moeten een SVH Diploma hebben?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het belangrijk om te weten wat hierover in de Drank- en Horecawet staat. In de Drank- en Horecawet wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen een Drank- en Horecavergunning voor 'Commerciële bedrijven' en een drankvergunning voor 'Paracommerciële bedrijven'.

Aantal SVH Diploma's Sociale Hygiëne voor commerciële bedrijven

In een commercieel (Horeca)bedrijf dient de eigenaar een Drank- en Horecavergunning aan te vragen bij de gemeente waar het bedrijf gevestigd is. Om een Drank- en Horecavergunning te kunnen verkrijgen moet de eigenaar aan een aantal eisen voldoen. Één van deze eisen is dat hij/zij in het bezit is van voldoende kennis en inzicht van Sociale Hygiëne. Dit kun je alleen aantonen wanneer je het SVH Diploma Sociale Hygiëne hebt behaald. Zijn er meerdere eigenaren, dan dient iedere eigenaar een Diploma Sociale Hygiëne te kunnen overleggen bij de gemeente. In geval van bijvoorbeeld een VOF moeten dus alle leden van de VOF in het bezit zijn van dit SVH Diploma.
Tijdens openingstijden van het bedrijf moet er altijd iemand aanwezig zijn die het SVH Diploma Sociale Hygiëne heeft behaald en deze persoon/personen moet(en) ook als leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning staan vermeld. Bij ruime openingstijden zullen er dus al snel meerdere personen het SVH Diploma Sociale Hygiëne moeten hebben. Ook dien je rekening te houden met ziekte, verlof en vakanties. 

Aantal SVH Diploma's Sociale Hygiëne voor Paracommerciële bedrijven

Paracommerciële bedrijven zijn niet-commerciële "rechtspersonen" zoals stichtingen of verenigingen die zich van oorsprong richten op het stimuleren van activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levenbeschouwelijke of godsdienstige aard. De 'hoofdactiviteit' van deze organisaties is dus nooit gericht op horeca, horeca is een nevenactiviteit. Voorbeelden van paracommerciële organisaties zijn (sport)verenigingen, buurthuizen, cultuurcentra en poppodia. Ook deze organisaties moeten een Drank- en Horecavergunning aanvragen bij hun gemeente. Op deze vergunning moeten (minimaal) 2 bestuursleden staan die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoen. Daarnaast moet iedereen (medewerkers/vrijwilligers) die alcohol schenken in de organisatie een IVA instructie (Instructie Verantwoord Alcohol) succesvol hebben gevolgd.  

Manieren om het SVH Diploma Sociale Hygiëne te behalen

Het SVH Diploma behalen is een investering, of je nu een commerciële of paracommerciële organisatie hebt. Echter, de boete die je kunt krijgen bij controle is minimaal tweemaal zo hoog als het behalen van het Sociale Hygiëne Diploma! 

Het SVH Diploma Sociale Hygiëne kun je op onderstaande manieren behalen:

Online Cursussen

Klassikale Cursussen


Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje
Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om de gebruikerservaring optimaal te houden.