Privacyverklaring HSN

HSN respecteert jouw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Via deze privacyverklaring kun je lezen hoe HSN omgaat met (jouw) persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van alle websites, applicaties, cursussen en andere diensten en de daarbij van toepassing zijnde accounts van HSN.

De Privacyverklaring HSN vind je hier.