Belastingvoordeel

Werknemers die blijven doorleren zijn langer en beter inzetbaar. Ook vinden ze sneller een nieuwe baan bij werkloosheid. Daarom stimuleert de overheid scholing met fiscale voordelen. Als je een cursus of opleiding volgt voor je (toekomstige) beroep, dan mag je de uitgaven hiervoor aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Ook werkgevers behalen fiscaal voordeel voor scholing die zij vergoeden voor hun medewerkers.

Belastingvoordeel particulieren

De overheid stimuleert scholing. Daarom mag je studiekosten als persoonsgebonden aftrek bij je aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Jij of je fiscale partner maken de kosten voor jouw studie
  • De cursus of opleiding is gericht op je beroep of toekomstige beroep
  • Er is sprake van een leertraject. Je doet kennis op onder begeleiding
  • De uitgaven (min evt. vergoedingen) zijn hoger dan de drempel van € 250,

LET OP!   In 2018 zijn studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2019 niet meer! 

Belastingvoordeel bedrijven

Voor werkgevers en ondernemers zijn alle gemaakte cursuskosten 100% aftrekbaar van de winst. Bedrijven en ondernemers kunnen deze scholingskosten als bedrijfskosten op de winst in mindering brengen. Voor bedrijven geldt er geen drempelbedrag. Neem voor een advies op maat contact op met je belastingadviseur of bel met de Belastingtelefoon 0800- 0543.

CAO-regeling voor Horeca- en aanverwante bedrijven

Zoals in Thema 5 (Ontwikkelingsbudget) in de CAO voor de Horeca vermeld staat, stelt de werkgever per kalenderjaar een budget vast voor de kosten van ontwikkeling van zijn personeel. Dat budget bedraagt ten minste 2% van de cumulatieve jaarsom van de onderneming voor de loonheffing. De werkgever van een startende onderneming is niet verplicht een ontwikkelingsbudget vast te stellen totdat de onderneming minimaal 1 kalenderjaar bestaat.

Opleiding via UWV of gemeenten

Voor iemand die langdurig werkloos is, kan scholing soms de enige mogelijkheid zijn om weer aan de slag te kunnen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en de gemeente mogen iemand dan een opleiding of cursus aanbieden, met behoud van de uitkering. Je moet wel aan de 'voorwaarden van de scholingsregels WW' voldoen. Voor elke werkloze bekijkt de gemeente of het UWV welke opleiding de meeste mogelijkheden biedt. Bel voor meer informatie met de UWV Telefoon 0900 - 92 94 of neem contact op met de gemeente waarin je woonachtig bent.