Huisregels en deurbeleid: Mag je gasten weigeren?

Vorige week was de eigenaar van twee Tielse cafés volop in het nieuws. Hij had in zijn huisreglement opgenomen dat je zijn bedrijven niet meer in mocht wanneer je geen Nederlands sprak. Inmiddels heeft hij deze huisregel weer uit zijn huisreglement geschrapt, naar aanleiding van alle reacties die hij heeft gehad. Is het discriminatie? En mag je gasten weigeren?

In de Horeca is iedereen welkom.... die zich aan de regels houdt....

De horeca is de meest gastvrije bedrijfstak van Nederland. In principe is iedereen dan ook welkom. Helaas krijgen horecabedrijven af en toe te maken met gasten die misbruik maken van deze gastvrijheid. Door middel van huisregels (en een deurbeleid in een aantal gevallen) kun je als ondernemer de veiligheid van je gasten en medewerkers waarborgen.

Huisregels opstellen

Regels zijn een essentieel onderdeel van je Sociaal - Hygiënisch beleid en huisregels zijn er om je bedrijfs- en gastvrijheidsformule te beschermen. In de huisregels zet je welk gedrag je van de gast wenst en welk gedrag je niet toestaat. Deze regels moeten uit 4 elementen bestaan om zinvol te kunnen zijn, namelijk uit:

  1. Het doel van de regel
  2. De inhoud van de regel
  3. Het waarom van de regel
  4. De sanctie wanneer de regel overtreden wordt

Bij het opstellen en het handhaven van je huisregels moet je ervoor zorgen dat je niet in strijd bent met artikel 1 van onze Grondwet. Deze schrijft voor:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Voor je huisreglement en je deurbeleid betekent dit dat je geen verschil mag maken tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, homo's en hetero's, of christenen en moslims. Weiger je een jongen die nog geen 18 jaar is, dan moet je ook een meisje dat onder de 18 jaar is weigeren.

 

Mag je gasten weigeren en zo ja, op grond waarvan?

Je mag gasten weigeren en eisen stellen aan je gasten als die eisen het doel hebben om:

In dat kader zijn er een aantal selectiecriteria, zogenaamde toegangscriteria, opgesteld waarop je gasten mag weigeren:

Maak huisregels zichtbaar

Alle huisregels leg je vast in een huisreglement. Bij een weigeren van toegang, terecht of onterecht, speelt vaak het gevoel van 'willekeur' een belangrijke rol. Dat kun je voor een deel wegnemen door je huisreglement duidelijk en goed leesbaar zichtbaar te maken bij de ingang van je bedrijf. Ook kun je het bijvoorbeeld plaatsen op je website.

Trek één lijn!

Om regels goed en veilig te kunnen handhaven is het belangrijk dat je medewerkers op de hoogte zijn van de huisregels en dat zij hierin voorlichting en instructie hebben gehad. Belangrijk is dat zij weten waarom de regels zijn opgesteld en wat de sanctie is bij overtreding. Ook is het belangrijk dat alle medewerkers dezelfde sanctie geven bij een overtreding, ongeacht welke gast het betreft. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat de ene medewerker bij een overtreding van een regel de gast een waarschuwing geeft en een andere medewerker bij eenzelfde situatie de gast verzoekt het bedrijf te verlaten. Ook gebeurt het nog weleens dat bij een overtreding van een regel anders wordt opgetreden bij een gast die nog niet eerder het bedrijf heeft bezocht, dan wanneer het een vaste gast betreft. Dit kan en mag uiteraard niet!

 

Vorige
Naar het horecatips-overzicht

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje
Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om de gebruikerservaring optimaal te houden.