Visie op duurzaam ondernemen HSN

Duurzaam ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat een organisatie naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van de eigen activiteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). De hoofddoelstelling van HSN is professionalisering van de Horeca en het vergroten van de vakbekwaamheid. Daarnaast wil HSN de continuïteit van haar organisatie zekerstellen en wij proberen dit op een zo duurzaam mogelijke manier te doen. HSN is zich bewust van haar rol in en de bijdrage aan de wereld om ons heen. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

People

Het welzijn van onze werknemers en een goede werksfeer hebben voortdurend onze aandacht, mede door het bevorderen van de dialoog hierover binnen ons kantoor. We streven ernaar al onze medewerkers de opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden te bieden die bij hun talenten passen.

We bieden een veilige en gezonde werkplek waarin onze medewerkers kunnen groeien. Een inspirerende werkplek ook, waarin volop ruimte is ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Zo stimuleren wij ondernemerschap op elk niveau. Wij bieden een werkplek om trots op te zijn. Ons verzuimpercentage schommelt daardoor al jaren rond 0,5 procent, de verzuimfrequentie is 0,1. De kantoormedewerkers  van HSN hebben ook deelgenomen aan alle mondelinge trainingen die wij aanbieden. Daardoor kunnen zij cursisten op basis van eigen ervaring adviseren en hebben zij nog meer kennis van het cursusaanbod van HSN. Alleen met de enthousiaste inzet van onze medewerkers en trainers, die zelf allemaal horecaervaring hebben, kan HSN echte duurzaamheidswinst boeken.

Planet                                          

HSN heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt daarom serieus en structureel werk van duurzaamheid. Ondernemen heeft gevolgen voor het (leef)milieu. Wij beperken deze door gevolgen door:

•   Communicatiemiddelen op eco-papier

•   Digitaal aanbieden van de facturen en bevestigingsbrieven

•   Recycling: papier wordt apart verzameld en gerecycled

•   Minder papierverbruik door digitale versies van folders en publicaties

•   Geen papierverbruik bij interne communicatie

•   HSN streeft hiermee naar 30% papierreductie

•   Terugdringen van het energieverbruik, jaarlijks met 3%

•   Minder files door mogelijkheid tot thuiswerken

•   Het stimuleren van het gebruik van kantoorfietsen

HSN vindt het bovendien erg belangrijk dat wij met onze kennis en kunde een bijdrage leveren aan de samenleving. Dit doen we natuurlijk via ons werk voor opdrachtgevers en cursisten, maar ook in projecten waar wij zonder winstoogmerk aan bijdragen.  Een voorbeeld hiervan is het begeleiden en omscholen van 8 werkelozen, die deelgenomen hebben aan programma Hotel de Toekomst. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vertaalt zich verder dan ook in sponsoring van diverse goede doelen. Sponsoring in de vorm van inzetten van onze kennis, financiële bijdragen of andere manieren van ondersteuning of samenwerking. Zo steunen we onder andere Focus on Education en Stop Aids Now. Klik op de links om meer te lezen over deze bijzonder goede doelen.

Profit

HSN heeft sinds haar oprichting als doel een langlevende organisatie te zijn. Dit houdt in dat wij als organisatie niet gaan voor de korte termijn successen maar investeren in een bloeiende organisatie op de lange termijn. HSN heeft als enige opleider ervoor gekozen om de horecacursussen en -trainingen BTW vrij aan te bieden. Hierdoor zijn onze opleidingen ook betaalbaar voor particulieren, stichtingen en verenigingen.

Wij zijn een organisatie die lange-termijn-relaties aangaat met haar opdrachtgevers, trainers, leveranciers en business partners. HSN is ervan overtuigd dat deze duurzame relaties de kwaliteit van samenwerken verhogen, vertrouwen geven en de mogelijkheid bieden op een prettige wijze samen te werken is. Deze duurzame manier van samenwerken levert een goed rendement en geeft ook de juiste basis voor continuïteit van de organisatie.