Slecht levensgedrag nekt horeca ondernemer

Burgemeesters leggen het begrip 'slecht levensgedrag' steeds ruimer uit. Eén keer met drank op in het verkeer, kan een reden zijn om je vergunning af te pakken. Mogelijkheden om het oordeel aan te vechten, zijn er nauwelijks.

Drank- en Horecawet

In de Drank- en Horecawet (DHW) staat: de burgemeester gaat na of je als ondernemer ’niet in enig opzicht van slecht levensgedrag’ bent. De laatste tijd leggen burgemeesters het begrip ‘niet in enig opzicht’ steeds ruimer uit. Ze betrekken steeds meer feiten bij hun oordeel. Daarbij mag hij onbeperkt terugkijken in de tijd.

De oordeelsvorming blijft niet beperkt tot het bedrijf, ook wat je privé uitspookt, telt mee. Denk hierbij aan:  

Een kwart van de zaken van advocaat Joshua Perquin van Meester Advocaten in Amsterdam bestaat uit dit soort gevallen. Perquin: ‘Ik kom bijna nooit meer een dappere burgemeester tegen die iets door de vingers durft te zien.’ 

Burgemeesters: 'Slecht ondernemerschap is slecht levensgedrag'

Ook een civiele procedure kan door de burgemeester aangegrepen worden om een vergunning te weigeren. Bijvoorbeeld een werknemer die een zaak aanspant over niet of te weinig uitbetaald salaris. Hetzelfde geldt voor bestuursrechtelijke overtredingen, zoals een overschrijding van de geluidsnorm, terrasstoelen die te ver uitwaaieren of een overschrijding van de sluitingstijd. Perquin: ‘Er zijn burgemeesters die zeggen: ‘Slecht ondernemerschap is slecht levensgedrag’.’

Zelfs strafrechtelijke vrijspraak is geen garantie voor een verklaring van goed levensgedrag. De afwegingen van de burgemeester mogen meer omvatten dan het eindresultaat van het strafproces. 

 

Slecht nieuws voor ondernemers

Waarom reageren burgemeesters zo? Perquin: ‘Een burgemeester heeft geen enkele reden om z’n nek uit te steken voor iemand. Want als het misgaat, krijgt hij de schuld.’ Hij betreurt die ontwikkeling. ‘De horeca heeft juist een hele goede functie voor mensen die een keer iets fout hebben gedaan in hun leven.’ Hij noemt de Rotterdamse projecten Heilige Boontjes en Rebelz aan de Rotte, waar mensen met een niet-vlekkeloos verleden zich uit de naad werken om via de horeca de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. ‘Waarom zeggen we dan juist in de horeca dat je helemaal niets fout mag hebben gedaan? Een eis die verder gaat dan die we stellen aan ambtsdragers.’

Voor ondrenemers is het niet verkrijgen van een vergunning op basis van levensgedrag, slecht nieuws. Vooraf is het nauwelijks in te schatten of je voldoet aan de levensgedrag-eis. Meestal ben je al een huurverplichting aangegaan of heb je een pand gekocht. Pas later hoor je dat je geen vergunning krijgt. Van rechtszekerheid is hier nauwelijks sprake. Perquin: ‘In de horeca is het heel gemakkelijk om een ondernemer de economische doodstraf op te leggen, van evenredig is vaak weinig sprake.’ De Drank- en Horecawet (DHW) stelt een ondergrens aan de zedelijkheid van een ondernemer en leidinggevenden. Ben je in de laatste 5 jaar twee keer veroordeeld, dan krijg je geen vergunning. 

Mogelijkheden om het negatieve oordeel van de burgemeester te weerleggen, zijn er nauwelijks. Zowel de wetgevende als de rechtsprekende macht bieden burgemeesters een grote mate van beoordelingsvrijheid bij het vaststellen van het levensgedrag van een burger. Omdat het een bewuste keuze is van de wetgever om burgemeesters deze vrijheid te geven, toetst de rechter heel terughoudend. De afgelopen 20 jaar zijn er nauwelijks uitspraken geweest die zeggen dat de burgemeester ten onrechte heeft geoordeeld dat er sprake is van slecht levensgedrag. 

Horecaondernemer heeft extra verantwoordelijkheid

Van oudsher wil de overheid de negatieve gevolgen van alcoholgebruik inperken. De horecaondernemer heeft daarbij een extra verantwoordelijkheid, vindt de overheid. Sinds de Drank- en Horecawet van 1964 mag een ondernemer niet ‘in enig opzicht van slecht levensgedrag’ zijn. De beoordeling van het levensgedrag is bij de burgemeester neergelegd, omdat die zijn burgers het beste kent. De omschrijving in de DHW is om die reden bewust vaag gehouden: ‘niet in enig opzicht’. Het lijkt er dus op dat burgemeesters de ruime omschrijving van slecht levensgedrag misbruiken om hun straatje schoon te vegen. Letterlijk en figuurlijk.

Bron: www.missethoreca.nl

Dit artikel is tot stand gekomen door samenwerking met Meester Advocaten

Vorige
Overzicht
Volgende

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje