NVWA controles Markthal Rotterdam

Bij een controle van de Markthal in Rotterdam heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op maandag 29 januari 2018 maar liefst 36 overtredingen geconstateerd waarvan 19 met plaagdieren. In totaal zijn 76 levensmiddelenbedrijven die bederfelijke levensmiddelen verhandelen in de Markthal aan een inspectie onderworpen.

Aanleiding: recente spoedsluiting

Aanleiding van de controle door de NVWA was een recente spoedsluiting van een bedrijf. Deze werd veroorzaakt door muizenoverlast. Ook kreeg de NVWA meerdere signalen en constateringen van vooral plaagdierenoverlast. Er werden tijdens de controle 36 overtredingen geconstateerd. In 23 gevallen heeft dat geleid tot een directe waarschuwing. Bij 13 gevallen was de overtreding ernstiger of was er sprake van herhaalde overtreding. Er zijn bij deze bedrijven zogenoemde rapporten van bevindingen opgemaakt; die zullen leiden tot een boete of andere sanctie. Van de 36 geconstateerde overtredingen zijn er 19 direct gerelateerd aan de aanwezigheid van ongedierte. De overige overtredingen hebben te maken met het niet nauw nemen met de hygiënevoorschriften. De NVWA sloot maandag 29 januari ook een Albert Heijn XL in Amsterdam vanwege ernstige muizenoverlast. De controleur van de NVWA trof aangevreten verpakkingen en muizenkeutels in de winkel aan.

Advies NVWA: Bestrijden van plaagdieren

De NVWA heeft adviezen opgesteld voor ondernemers die kampen met plaagdieren, zoals muizen en ratten. Plaagdieren moeten op professionele wijze worden bestreden. Dit betekent dat ze alleen bestreden mogen worden door iemand met een erkend vakbekwaamheidsdiploma. Zonder dit diploma mag je of mogen je medewerkers niet zelf de plaagdierbestrijding uitvoeren.

NVWA samen plaagdieren bestrijden

Handreiking aan ondernemers

Plaagdieren zijn bijvoorbeeld in een winkelcentrum een gemeenschappelijk probleem. Toch is het nodig dat het bestrijdingsinitiatief komt van de individuele ondernemer bij wie het probleem zich het eerst voordoet. Maar wat is de eerste stap, wie heeft welke rol en wat kun je van collega-ondernemers verwachten?

Om je daarbij te helpen, kun je gebruikmaken van de handreiking ‘Het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden’ Dit document is opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB).

Professioneel bedrijf inhuren

Als jij of jouw medewerkers niet in het bezit zijn van een erkend vakbekwaamheidsdiploma kun je een plaagdiermanagementbedrijf inhuren om ongedierte te bestrijden. Dit bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat de bestrijding wordt gedaan door mensen met een erkend vakbekwaamheidsdiploma.

Gebruik (lijm)planken

In situaties waar alles op het gebied van wering en bestrijding is geprobeerd en de volksgezondheid dan wel de voedselveiligheid in het geding blijven, kan de lijmplank ingezet worden als uiterst middel. Bij de bestrijding moet onnodig dierenleed voorkomen worden.

Tips: voorkomen van ongedierte

Bron: www.missethoreca.nl

Vorige
Overzicht
Volgende

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje