Let op: Oude SVH Diploma nog tot 1 mei 2018 geldig

Er heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden met betrekking tot het Register Sociale Hygiëne. Er zijn sinds 2017 nog maar twee bewijsstukken die recht geven op een bijschrijving in het Register:SVH Diploma Sociale Hygiëne

  • Het SVH Diploma Sociale Hygiëne
  • De Verklaring van vakbekwaamheid afgegeven vóór 31-12-1995

Veel leidinggevenden in de Horeca werken echter op basis van oude diploma’s (bijvoorbeeld Middelbare Hotelschool) die voorheen wel en nu geen recht meer geven op bijschrijving in het Register. En dat heeft consequenties voor de horecavergunning. Deze is namelijk uitsluitend geldig wanneer voldoende leidinggevenden geregistreerd zijn in het Register Sociale Hygiëne.

Waarom vervallen oude vakdiploma's? 

De oude diploma’s die zijn vervallen, betreffen talloze verouderde diploma’s die geen enkel raakvlak hebben met de geldende eisen die in september 2016 zijn vernieuwd door de LEC-SVH.

Voor alle vervallen diploma’s is vastgesteld dat ze essentiële onderdelen missen zoals gesteld bij Sociale Hygiëne. De onderdelen die bij alle vervallen diploma’s missen, betreffen kennis van gespreksmodellen om gasten aan te spreken op gedrag, het herkennen van symptomen van drugsgebruik en de gevolgen van alcoholgebruik. Op deze manier is niet vol te houden dat de oude diploma’s staan voor een eenduidige en betrouwbare borging van kennis van en inzicht in Sociale Hygiëne.

Het belang van volksgezondheid is niet gebaat bij het langer erkennen van diploma’s die deze cruciale onderdelen missen.

Let op: Overgangsperiode tot 1 mei 2018

Om te voorkomen dat vergunningen direct worden stopgezet of medewerkers (opnieuw) examen moeten gaan doen heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een overgangsperiode ingesteld. Deze loopt tot en met 30 april 2018. In deze periode kunnen leidinggevenden die werkzaam zijn in een bedrijf met een Drank- en Horecavergunning zich alsnog met hun oude diploma aanmelden bij het Register Sociale Hygiëne.

Bekijk hier het voorlopig overzicht van bewijsstukken die tot 1 mei 2018 recht geven op een SVH Diploma Sociale Hygiëne.

Wat gebeurt er vanaf 1 mei 2018? 

Staan er na de overgangsperiode leidinggevenden vermeld op de Drank- en Horecavergunning, maar zijn zij niet in het bezit van een SVH Diploma Sociale Hygiëne? Dan is de vergunning onrechtmatig en is de organisatie in overtreding. Er mag dan geen horeca meer worden geëxploiteerd. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeenten controleren hier streng op.

Diploma Sociale Hygiëne behaald bij HSN, wat nu? 

Heb je je SVH Diploma Sociale Hygiëne behaald bij HSN (of vóór 2016 je SVH Verklaring Sociale Hygiëne), dan sta je al automatisch in het Register Sociale Hygiëne. HSN adviseert al haar (oud) cursisten even te controleren of ze ook daadwerkelijk in het Register bijgeschreven staan. Sta je in het Register Sociale Hygiëne, dan hoef je niets te doen! 

Sta je niet in het Register?

Neem dan contact op met SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca). SVH beheert het Register en is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088 - 050 15 00 of per email via info@svh.nl 

Register Sociale Hygiene


Let op: wanneer je gaat controleren of je in het Register Sociale Hygiëne staat, moeten alle velden precies ingevuld worden zoals op je SVH Sociale Hygiëne Diploma/Verklaring! 

Bron: www.aag.nl / www.academiebw.nl

Interessant artikel? Deel deze informatie!  

SVH Spoedcursus Sociale Hygiene incl. examen

Controleer nu of je voldoende medewerkers hebt die in het bezit zijn van het SVH Diploma Sociale Hygiëne en houd hierbij rekening met roostering! Er dient tijdens openingstijden ALTIJD iemand aanwezig te zijn met dit SVH Diploma.

Direct inschrijven voor de Spoedcursus Sociale Hygiëne

SVH erkende horeca opleiding

InCompany Sociale Hygiëne Cursus

Heb je 10 of meer medewerkers die het SVH Diploma Sociale Hygiëne moeten behalen? Organiseer de cursus op je eigen locatie!

 Incompany Sociale Hygiëne
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

 Incompany Sociale Hygiëne (Engels)
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

 


Naar het nieuwsoverzicht