Huisregels en deurbeleid: Mag je gasten weigeren?

Vorige week was de eigenaar van twee Tielse cafés volop in het nieuws. Hij had in zijn huisreglement opgenomen dat je zijn bedrijven niet meer in mocht wanneer je geen Nederlands sprak. Inmiddels heeft hij deze huisregel weer uit zijn huisreglement geschrapt, naar aanleiding van alle reacties die hij heeft gehad. Is het discriminatie? En mag je gasten weigeren?  

Huisregels Horeca en Deurbeleid horeca

In de Horeca is iedereen welkom.... die zich aan de regels houdt....

De horeca is de meest gastvrije bedrijfstak van Nederland. In principe is iedereen dan ook welkom. Helaas krijgen horecabedrijven af en toe te maken met gasten die misbruik maken van deze gastvrijheid. Door middel van huisregels (en een deurbeleid in een aantal gevallen) kun je als ondernemer de veiligheid van je gasten en medewerkers waarborgen.  
 

Huisregels opstellen

Regels zijn een essentieel onderdeel van je Sociaal - Hygiënisch beleid en huisregels zijn er om je bedrijfs- en gastvrijheidsformule te beschermen. In de huisregels zet je welk gedrag je van de gast wenst en welk gedrag je niet toestaat. Deze regels moeten uit 4 elementen bestaan om zinvol te kunnen zijn, namelijk uit: 

 1. Het doel van de regel
 2. De inhoud van de regel
 3. Het waarom van de regel
 4. De sanctie wanneer de regel overtreden wordt

Bij het opstellen en het handhaven van je huisregels moet je ervoor zorgen dat je niet in strijd bent met artikel 1 van onze Grondwet. Deze schrijft voor: 

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." 

Voor je huisreglement en je deurbeleid betekent dit dat je geen verschil mag maken tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, homo's en hetero's, of christenen en moslims. Weiger je een jongen die nog geen 18 jaar is, dan moet je ook een meisje dat onder de 18 jaar is weigeren. 
 

Mag je gasten weigeren en zo ja, op grond waarvan? 

Je mag gasten weigeren en eisen stellen aan je gasten als die eisen het doel hebben om: 

 • de goede naam van je bedrijf te behouden
 • orde en rust in het bedrijf te garanderen
 • veiligheid van gasten en medewerkers te waarborgen

In dat kader zijn er een aantal selectiecriteria, zogenaamde toegangscriteria, opgesteld waarop je gasten mag weigeren: 

 • Getalscriterium: Uit veiligheidsoverwegingen mag je maar een maximum aantal gasten binnenlaten. Als het maximum bereikt is, dan moet je gasten de toegang weigeren op basis van het getalscriterium. Dit criterium wordt vooral gebruikt door (feest)cafés, discotheken en zalencentra. LET OP: Je mag het getalscriterium niet gebruiken om bepaalde groepen te weren. Je mag bijvoorbeeld een student niet weigeren omdat er al 10 studenten binnen zijn. Dit is een vorm van discriminatie. 
   
 • Leeftijd: Een ander toegangscriterium is leeftijd. Dit criterium bepaal je met de bedrijfsformule. Als ondernemer kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een doelgroep van 21 jaar en ouder aan te trekken. Volgens de Wet op de Identificatieplicht is iedereen vanaf 14 jaar verplicht om zich te identificeren op verzoek van de politie. Mensen zijn niet verplicht om hun identiteitsbewijs aan jou te tonen, maar als ze hun identiteitsbewijs niet tonen, dan is dit wel voldoende reden om hen alsnog de toegang te weigeren. 
   
 • Kledingvoorschriften: Je kunt ook toelaten of weigeren op basis van kledingvoorschriften. Denk aan het niet dragen van petjes of een vaste dresscode, zoals in pak en met stropdas. Gasten die niet aan deze voorschriften voldoen, hoef je niet binnen te laten. 
   
 • Gedrag: Als gasten bij de deur zich agressief gedragen, dan kan dit gevaar opleveren voor andere gasten. Dit is dus ongewenst gedrag en kan reden zijn om een gast toegang te weigeren. Heb je een detectiepoort of laat je gasten fouilleren voordat ze naar binnen mogen en willen gasten niet meewerken, dan mag je ze weigeren. 

Maak huisregels zichtbaar

Alle huisregels leg je vast in een huisreglement. Bij een weigeren van toegang, terecht of onterecht, speelt vaak het gevoel van 'willekeur' een belangrijke rol. Dat kun je voor een deel wegnemen door je huisreglement duidelijk en goed leesbaar zichtbaar te maken bij de ingang van je bedrijf. Ook kun je het bijvoorbeeld plaatsen op je website. 

Trek één lijn!  

Om regels goed en veilig te kunnen handhaven is het belangrijk dat je medewerkers op de hoogte zijn van de huisregels en dat zij hierin voorlichting en instructie hebben gehad. Belangrijk is dat zij weten waarom de regels zijn opgesteld en wat de sanctie is bij overtreding. Ook is het belangrijk dat alle medewerkers dezelfde sanctie geven bij een overtreding, ongeacht welke gast het betreft. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat de ene medewerker bij een overtreding van een regel de gast een waarschuwing geeft en een andere medewerker bij eenzelfde situatie de gast verzoekt het bedrijf te verlaten. Ook gebeurt het nog weleens dat bij een overtreding van een regel anders wordt opgetreden bij een gast die nog niet eerder het bedrijf heeft bezocht, dan wanneer het een vaste gast betreft. Dit kan en mag uiteraard niet! 

Interessant artikel? Deel deze informatie!  

Sociale Hygiëne Cursus

Controleer nu of je voldoende medewerkers hebt die in het bezit zijn van het SVH Diploma Sociale Hygiëne en houd hierbij rekening met roostering tijdens de zomer! Er dient tijdens openingstijden ALTIJD iemand aanwezig te zijn met dit SVH Diploma.

Wacht niet te lang met inschrijven.

VOL = VOL! 

Direct inschrijven voor de Spoedcursus Sociale Hygiëne

SVH erkende horeca opleiding

InCompany Sociale Hygiëne Cursus

Heb je 10 of meer medewerkers die het SVH Diploma Sociale Hygiëne moeten behalen? Organiseer de cursus op je eigen locatie!

 Incompany Sociale Hygiëne
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

 Incompany Sociale Hygiëne (Engels)
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

 

 


Naar het nieuwsoverzicht