Goed personeel loopt weg door slecht leiderschap

In de huidige markt is het steeds lastiger goed personeel te vinden, waardoor het belangrijker wordt de goede mensen die je al in huis hebt niet kwijt te raken. Om het personeelsverloop te minimaliseren is het zinvol om te weten waarom personeel vertrekt. Uit onderzoek blijkt dat een hoog personeelsverloop voor een groot deel ontstaat door slecht leiderschap!

‘Goed personeel is slecht te vinden; slecht personeel is goed te vinden!’ zei een ondernemer uit Stadskanaal. En een werkgever uit Zuid-Limburg vertelde dat hij niet meer opdrachten wilde aannemen, omdat hij dan ook in personeel moest groeien en dat leek voor hem een onmogelijke opgave. ‘Wat nu vrij rondloopt op de arbeidsmarkt zijn de afdankertjes van anderen, waardoor je te veel tijd aan ongemotiveerd personeel moet besteden, waardoor je winst niet stijgt maar juist daalt.’ Liever niet groeien dan slecht personeel aannemen - WOW!

Onderzoeksbureau Gallup geeft aan dat één op de twee medewerkers openstaat voor een nieuwe uitdaging. De crisis lijkt voorbij, er is een tekort aan personeel, de arbeidsmarkt trekt aan, dus als er een mooie kans voorbij komt, dan zijn het de beste medewerkers die als eerste de sprong wagen.

Personeel vertrekt door slecht leiderschap

Uit het NOVOR-onderzoek komt naar voren waarom personeel vertrekt: slecht leiderschap.
De top drie redenen waarom medewerkers ontevreden zijn en op zoek gaan naar groener gras:

 1. de medewerkers worden niet betrokken door de leidinggevende(n);
 2. de leidinggevende communiceert niet op persoonlijke basis met de medewerkers; 
 3. de directie heeft geen duidelijk beeld bij de behoeften van de individuele medewerker.

Als de leidinggevende de medewerkers niet betrekt bij het bedrijfs- en beslissingsproces, is het niet vreemd dat medewerkers zich niet betrokken voelen. Als je niet op persoonlijke basis communiceert met je medewerkers, dan kun je ook niet verwachten dat zij wél loyaliteit naar jou en je bedrijf voelen. En als je geen beeld hebt bij wat individuele medewerkers nodig hebben, dan is het toch ook niet vreemd dat juist deze medewerkers op zoek gaan naar een uitdaging, waar wél aandacht voor het individu is? Samenvattend, aldus Alex Klein: “Grote kans dat goed personeel vertrekt door jou, de leidinggevende!”

Bestaat slecht personeel écht?

Steeds meer mensen willen zich gelukkig voelen in hun leven. Niet alleen thuis, juist ook op de werkvloer en hoewel we als Nederland een heel gelukkig land lijken te zijn, is twee-derde van de werknemers niet tevreden in de baan die ze nu hebben. De jonge generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt, is gewend aan vrijheid en aan diversiteit, zij willen uitgedaagd en betrokken worden en het gevoel hebben dat ze iets doen dat zinvol is, dat bijdraagt aan een betere wereld. Deze groep zit vol creatieve en innovatieve ideeën en staan los van de oude structuren. En dat is lastig. “En toch, als je deze mensen binnen wilt halen, dan zul je hen de ruimte moeten geven die zij nodig hebben en waarin zij het beste functioneren”, zo stelt Irene van Gent.  
 
Het zijn echter niet alleen de jonge generaties die iets anders verwachten van werk dan 10 jaar geleden. Ook generaties die al jaren werkzaam zijn, zien dat werk niet het belangrijkste is in hun leven en gaan op zoek naar voldoening en zingeving. Ze willen gewaardeerd worden en hun talenten inzetten. Doen waar ze blij van worden en daar hun dagen mee vullen. Als ze dit niet vinden in hun huidige baan, kiezen ze voor een andere baan of zelfs voor zelfstandig ondernemerschap.
 

Deze ondernemende professionals kun je in huis houden door echt naar ze te luisteren, door ze mee te laten denken en ze input te laten geven op bestaande processen. Vaak presteren goede medewerkers en ook minder goede medewerkers plotseling beter dan ooit te voren. Door deze mensen uit te nodigen hun talenten volledig te laten zien, zullen zij betere resultaten boeken. Door ze meer vrijheid te geven, gaan ze effectiever werken, omdat ze de dingen doen die nodig zijn om hun werk tot een goed einde te brengen. Ze zullen zich gewaardeerd en gezien voelen, waardoor ze betere resultaten laten zien.

Als mensen zich onderdeel voelen van de organisatie en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat, laten zij andere talenten zien en ze zijn ook naar de buitenwereld enthousiast over jouw bedrijf. En dat heeft louter positieve effecten op het eindresultaat!

Slecht personeel bestaat niet! 

Goede medewerkers zwakken af als je hen niet de ruimte geeft zich ten volle te laten zien en al hun talenten in te zetten. Weten wat je medewerkers willen, daar actief op inspelen en mensen tot bloei laten komen is vele malen effectiever dan sturen op wat niet goed gaat. En dan kan het inderdaad gebeuren dat de beste medewerkers weggaan, omdat ze niet meer binnen de bedrijfscultuur passen of zich niet aangesloten voelen bij de missie van de organisatie.

Mogen wij je een spiegel voorhouden in de vorm van 5 vragen?

 

 1. Ik betrek mijn medewerkers actief bij beslissingen en processen 
  Antwoord: Ja / Nee

   
 2. Ik praat regelmatig met mijn mensen op persoonlijke basis 
  Antwoord: Ja / Nee

   
 3. Ik weet wat mijn personeel nodig heeft; ik zet ze ‘in hun kracht’ 
  Antwoord: Ja / Nee

   
 4. Mijn medewerkers hebben het gevoel zinvol / nuttig werk te doen 
  Antwoord: Ja / Nee

   
 5. Mijn medewerkers kunnen tot volle bloei komen binnen het bedrijf 
  Antwoord: Ja / Nee

Als je één van deze vragen met ‘nee’ hebt beantwoord, dan kan het wel eens zijn dat je beste mensen op het punt staan te vertrekken. En dat je nieuwe medewerkers moet zoeken, terwijl dat moeilijker en duurder wordt. Als goed personeel wegloopt door slecht leiderschap, dan wordt het tijd jezelf en je leidinggevenden te leren wat goed leidinggeven inhoudt en zo al je medewerkers tot de beste medewerkers te maken! En ze daardoor te behouden voor je bedrijf!

Wil je jezelf verder ontwikkelen als leidinggevende en/of heb je behoefte aan tips & tools om je medewerkers te behouden, volg dan de2-daagse Training Praktisch Leidinggeven! 

 

Bron: www.mkbservicedesk.nl 

Vorige
Overzicht
Volgende

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje