Beste Leerbedrijf van het jaar geeft tips

Vroeg in Bunnik is nog een jong bedrijf. In het 6-jarig bestaan is er altijd veel aandacht geweest voor het opleiden van medewerkers. Deze inzet is begin dit jaar beloond met de titel 'Leerbedrijf van het Jaar'. Vroeg dankt de titel onder meer aan de ouderavonden die het bedrijf organiseert en de goede begeleiding door de 16 leermeesters. Vroeg is niet heilig.

Realiteit

Het opleiden van leerlingen gebeurt in eerste instantie uit eigenbelang. ‘Dat klinkt heel onaardig’, zegt bedrijfsleider Harold Wennink, ‘maar is realiteit'. We willen mensen die kennis bijbrengen die ze hier in de zaak nodig hebben. Het gaat hier om ambachtelijke horeca. Zelf uitbenen, van duif tot wild zwijn, alles uit eigen keuken en niet uit een pakje. Als we nieuwe medewerkers zoeken met de juiste vaardigheden, vinden we die niet altijd op de arbeidsmarkt. Als we ze zelf opleiden, lukt dat wel.’

Zelf koks opleiden

Naast het eigenbelang willen Vroeg ‘natuurlijk’ kennis doorgeven. ‘We begonnen hier 6 jaar geleden direct met het bakken van ons eigen brood. Eerst met één bakker en één leerling. Die leerling kreeg een vast contract. Weer een leerling erbij. En zo ging het maar door. Nu zijn er hier 9 bakkers aan het werk en van die 9 hebben we er 5 of 6 zelf opgeleid. Dat is de doorstroom die je het liefst hebt. Maar natuurlijk hebben we niet voor elke leerling een vast contract klaarliggen.’

2 leermeesters per leerling

Bij Vroeg zijn nu 8 leerlingen aan het werk op een team van 75 mensen. De leerlingen komen van diverse opleidingen, zoals ROC’s, TIO en de Middelbare Hotelschool. Bij het horecabedrijf worden ze begeleid door een duo van leermeesters. In totaal zijn er 16. ‘We zorgen dat er altijd een leermeester beschikbaar is voor de leerling; daarom werken we in duo’s. Je kunt nooit één op één iemand een heel jaar begeleiden. En ook in onze leermeesters blijven we investeren. Ze gaan naar bijeenkomsten van de scholen, op herhaling, zelf naar bijscholing, naar training. Zij zijn ons visitekaartje. Mensen willen hier ook graag leermeester zijn.’

Een leven lang leren

Eigenaar Hans Kempers wijst erop dat zijn bedrijfsleider Harold Wennink zelf voor een groot deel heeft bijgedragen aan de bijzondere rol van Vroeg als goed opleidingsbedrijf. Met een bescheiden glimlach zegt Harold Wennink dat hij inderdaad wel van de groei is, van een leven lang leren: ‘In welke functie je ook zit, je kunt altijd verbeteren. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor mezelf. Altijd zoeken naar een niveautje hoger. Soms zijn dat kleine stapjes, soms grote. Ik zoek inderdaad altijd naar verbetering. Dat vind ik een van de mooie kanten van het werk. Om mensen te stimuleren; ze verder te brengen. Bij de ene persoon ben je blij met een klein sprongetje, bij de ander zijn het grote stappen.’

Stel doelen voor het opleiden van mensen

Vrij snel na de start van Vroeg begon Wennink met het stellen van doelen voor het opleiden van mensen. ‘We hadden al snel in de gaten dat het heel belangrijk was. We zijn met het managementteam om de tafel gegaan en hebben doelen gesteld, meer vacatures opengesteld voor leerlingen en ook een jaarplan gemaakt wat wij leerlingen hier kunnen bieden. Wat kunnen we ze leren? Het is meer dan meedraaien op de werkvloer. In de eerste maand dat ze bij ons zijn, gaan we bijvoorbeeld met leerlingen naar lokale boeren, onze toeleveranciers. Of naar een workshop van een leverancier. Afhankelijk van de opleiding. We hebben leerlingen voor de bediening, voor de keuken, voor de bakkerij, maar ook op kantoor. Een leerling van de hogere hotelschool krijgt natuurlijk een ander programma dan een niveau 2-leerling van een ROC.’

Ouderavond

Als leerlingen ongeveer een maand bij Vroeg werken, houdt het bedrijf een ouderavond. ‘Niet voor de mensen van 25 jaar, maar wel voor de 16- tot 20-jarigen. Dit doen we al 4 jaar. Er wordt van drie kanten aan die leerlingen getrokken: school, thuis en wij. En die drie partijen willen allemaal op de hoogte blijven. Hoe gaat het? Wat speelt er? Wat zijn de verwachtingen? De communicatie verbetert met het persoonlijke contact. Voordat we begonnen met die ouderavond traden we in contact met ouders als het misging. Nu zijn we dat voor.’

‘Tijdens de avonden vertellen we hoe we werken, wat wij van een leerling verwachten en wat ze van ons mogen verwachten. Het gaat om taken plannen, leerlingen moeten zelf minimaal een week van te voren aangeven: ik moet deze taak volgende week donderdag af hebben. Moeten we iets bestellen? Wanneer gaan we het doen? Het is fijn dat ouders daar in het begin bij ondersteunen. Daar hoort ook de vakantieplanning bij, want dan kun je geen taken doen en de decembermaand houden we ook liever buiten de planning.’

Verwachtingen

Ook als de samenwerking niet volgens planning verloopt, kan Harold Wennink moeilijk afscheid nemen van leerlingen. ‘Een paar keer te laat? Het gebeurt gewoon. Je spreekt mensen er zeker op aan. Het heeft te maken met verwachtingen. Wie haal je in huis? Niveau 1 is anders dan niveau 4. Tweedejaars of derdejaars? En soms zijn bij een vorig leerbedrijf ook taken afgevinkt die leerlingen niet beheersen. Als hier dan een duif of een wildzwijn op de werkbank komt, beginnen ze te stotteren terwijl ze het zouden moeten kunnen. Dan hebben we een uitdaging… Maar opgeven doen we niet zo snel.’

Soms blijkt in het voorgesprek al dat een leerling niet geschikt is om bij Vroeg aan de slag te gaan. ‘Ben je echt heel introvert, dan ben je misschien niet geschikt voor onze open keuken. Dan word je hier ook niet gelukkig. Ook dat moet je durven uitspreken. We hebben ook mensen met een rugzakje die hele kleine stapjes maken, maar als je dat weet is dat niet erg. Daar kiezen we ook voor.

Voldoening

We gaan niet alleen voor de toppers. Als Leerbedrijf van het Jaar krijgen we veel aanmeldingen, maar wij kiezen er niet de beste uit. Ik haal meer voldoening uit een minder makkelijke leerling met wie we toch succes boeken. We zoeken naar een balans.’ Dat laatste doet Wennink ook als het gaat om het takenpakket: je moet leerlingen niet alleen komkommers laten snijden, maar je kunt ze ook niet afbranden door ze continu op hun tenen te laten lopen. Uitdagen mag natuurlijk, maar ook daarin moet je niet doorslaan en dat is zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt een gevaar voor leerlingen.’

Begeleiding naar volgend leerbedrijf

Als het jaar er bijna op zit, gaat Vroeg met de leerling in gesprek; wat wil hij of zij? Richting biologisch, naar grand café, naar een ster? Het bedrijf gaat zelfs zo ver dat ze in gezamenlijkheid gaan zoeken naar een volgend leerbedrijf. ‘We gaan samen bij een mogelijk volgend bedrijf kijken: voel je je er op je gemak? Is het volgens verwachting? Zie je jezelf daar staan?’

Gelijkwaardigheid

Leerlingen delen bij Vroeg mee in de fooienpot en krijgen een stagevergoeding of een leerlingenloon. Elk overuur wordt uitbetaald of gecompenseerd en elke avond mogen twee sluitdrankjes worden genuttigd.

Uitstroom voorkomen

Uitstroom van leerlingen voorkomt Vroeg door het gesprek aan te gaan. ‘Maar soms wil iemand echt niet verder. Laatst hadden we een leerling: ze kon koken als de beste, maar wilde niet meer elk weekend werken. De instellingskeuken zag ze niet zitten. Ze loopt nu stage bij Jeroen Robberegt bij Miele. Zo hopen we dat het talent toch behouden blijft. Maar als iemand zegt: ik wil geen pan meer aanraken, dan is het voor ons ook klaar.’

Meer dan alleen de verplichte taken

Naast de verplichte taken voor de opleiding mogen leerlingen bij Vroeg ook meedoen aan vakwedstrijden als ze dat willen, bezoeken ze beurzen, kunnen ze mee op de jaarlijkse inspiratiedag waarop het team horecabedrijven bezoekt. ‘Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld een dag naar Rotterdam geweest om concepten te bekijken. Die dag staat dan echt in de teken van inspiratie. Heb je dit gezien? En dat? En daar kunnen wij ook wat mee. Soms wisselen koks en bakkers een week. Je kunt hier echt heel veel leren.’

Leerling als trendsetter

Vroeg heeft ook leerlingen samen met vaste teamleden een nieuwe zomerkaart laten maken. ‘Als je dit niet durft over te laten aan de jeugd, had ik nu nog een Kir Royal op de kaart gehad. Hoe leuk is het wanneer die gekozen zomerbieren lopen als een trein.’

Bron: www.missethoreca.nl / www.vroeg.nl

Vorige
Naar het horecatips-overzicht
Volgende

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje