10 Tips voor het opleiden en trainen van medewerkers

Als horecaondernemer of leidinggevende moet je kunnen bouwen op je medewerkers. Het is dan ook belangrijk om jouw medewerkers goed op te leiden en ze scherp te houden met trainingen. Waar moet je dan aan denken? Voor wie zijn de kosten? Wat als een medewerker na een dure training toch afscheid neemt? Wil je horecapersoneel opleiden? Hierbij tien tips om te beginnen.

1. Geef het goede voorbeeld

De eerste tip is een open deur: geef het goede voorbeeld. Medewerkers -en mensen in het algemeen- kopiëren nou eenmaal graag gedrag wanneer zij zien dat het resultaat oplevert. Dus laat zien hoe jij als ondernemer/leidinggevende een nieuw gerecht aanprijst of een bepaalde wijn adviseert. Inwerken van nieuw personeel kost heel veel tijd, maar vraagt geen grote investering. Het zorgt er wel voor dat de medewerkers snel over de basiskennis beschikken. Vanaf dat punt kun je steeds verder uitbreiden. Doe dit echt goed, want anders moet je de medewerkers continu achteraf corrigeren. Dat zorgt voor frustratie, maar ook voor onzekerheid bij de medewerker. In plaats daarvan kun je iedere dag concentreren op een of twee focuspunten om op die manier je personeel scherp te houden. De kracht van herhaling doet dan zijn werk.

2. Leercultuur creëren

Als ondernemer/leidinggevende weet je wat het bedrijf definieert: uitstraling, doelgroep, benadering van gasten, sfeer, gastvrijheid en serviceniveau. Als je deze zaken duidelijk hebt voor jezelf, kun je ze overbrengen op je medewerkers. Dit geeft duidelijke kaders waarbinnen gewerkt kan worden. Een leercultuur begint in het eigen bedrijf dat een veilige omgeving is waar fouten gemaakt en opgelost mogen worden. Als jij aan het begin van de dag een doel stelt, bespreek je die dan ook aan het einde van de dag? Hoe ga jij om met fouten van het personeel? Stel je vragen om medewerkers zelf na te laten denken over een oplossing? Dat zijn kleine (gratis) dingen die ten grondslag liggen aan de leercultuur.

3. Maak een opleidingsplan

Als je hebt besloten dat je gaat investeren in scholing voor je medewerkers doe je er verstandig aan een opleidingsplan te maken. Maak daarin een overzicht van kennis- en opleidingsbehoeften. Doe dit op jaarbasis, want de behoefte aan scholing groeit mee met het bedrijf. Stel duidelijke prioriteiten: op welk gebied ligt de focus (bijv. marketing, veiligheid of gastvrijheid), wie komt er eerst in aanmerking, hoeveel geld is er beschikbaar en wat is je plan met de individuele medewerkers.

4. Intern leren

Een grote leerkans ligt binnen het bedrijf zelf, omdat dat de dagelijkse praktijk is. Kennis delen met collega’s en aan den lijve ondervinden wat er bij een andere functie of afdeling komt kijken, zijn daar voorbeelden van. Wat werknemers daarvan leren, kunnen ze direct in de praktijk brengen. Intern leren kan op een aantal manieren:
 

5. Leerbedrijf worden

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit heet de beroepspraktijkvorming. Wil jij een mbo-student daarbij begeleiden? Dan is het verplicht om erkend leerbedrijf te worden. Daarvoor moet je erkenning aanvragen bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB erkent en begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. 

Volgens de SBB sluiten bedrijven en studenten jaarlijks ruim 450.000 praktijkovereenkomsten af. Bol-studenten hebben een praktijktijd van meer dan veertig procent van hun opleiding. Bbl-studenten brengen tachtig procent van hun studietijd in de praktijk door. Studenten komen na hun diplomering vaak in dienst van het stagebedrijf. Voor veertig procent van de bol-studenten en 82 procent van de bbl-studenten is dat het geval.

6. Extern leren

Het aanbod van cursussen, trainingen en workshops voor horecamedewerkers is enorm. Van voedselveiligheid tot BHV en van veilig alcohol schenken tot leidinggeven. Bedenk goed waarop je wilt focussen, waar jij, je personeel en jouw bedrijf het meest baat bij hebben. Het is aan te raden om te kiezen voor een opleider die is gespecialiseerd in trainingen voor horeca. Horeca is namelijk écht anders dan bijvoorbeeld retail of zorg.

Denk ook goed na over de vorm waarin je de training aanbiedt aan je medewerkers. Er zijn talloze mogelijkheden. Zo heb je volledige online of schriftelijke cursussen, die je werknemer in zijn eigen tijd en op zijn eigen tempo kan volgen. Incompany trainingen zijn heel geschikt wanneer je het hele team in één keer in de praktijk wilt trainen, de docent komt dan bij jullie in de zaak. Een cursus op een andere locatie dan het eigen bedrijf heeft weer andere voordelen: even uit het ritme en bedrijf weg en het gevoel van een uitje.

7. Wie betaalt wat?

Als de cursus in het belang van jouw bedrijf is, is het redelijk om de volledige kosten te vergoeden voor je medewerker. Is het echter de medewerker die met een voorstel komt of een cursus die slechts voor een deel van belang is voor de zaak, ligt dat anders. Dan is het heel redelijk als je een deel van de cursus of training vergoedt. 

In de cao staat wat de rechten van de werknemer zijn op dit gebied. Ook is daar te vinden hoeveel dagen studieverlof er van toepassing zijn. Tijdens studieverlof ben je verplicht om het loon door te betalen. Als de cursus buiten werktijd kan worden gevolgd, mag je dat alleen van de medewerker verlangen als de dienstverlening in gevaar komt door zijn of haar afwezigheid.

8. Een studiekostenregeling

Leg alle afspraken die je met medewerkers maakt omtrent een cursus, training of coachingstraject vast. Dit doe je in een studiekostenregeling, ook wel studieovereenkomst genoemd. Je schrijft op welke rechten, plichten en verantwoordelijkheid jij en je werknemers hebben bij een cursus. Je kan in een studiekostenregeling vastleggen wie de kosten betaalt, hoe lang het traject duurt en hoe alles omtrent de cursus wordt afgehandeld bij vertrek van de werknemer. Maar ook leerdoelen en evaluatiemomenten kunnen hierin worden vastgelegd.

Alle afspraken over de mogelijkheden op het gebied van scholing worden beschreven in het arbeidscontract. De afspraken zijn immers onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk om te omschrijven wat de mogelijkheden zijn, hoeveel uur de medewerker daaraan mag besteden en welke bedragen daarmee gemoeid gaan. Het is verstandig om ook vast te leggen bij welke omstandigheden de medewerker verplicht is de gemaakte studiekosten terug te betalen.

9. De studerende medewerker vertrekt

Als een medewerker vertrekt terwijl zijn studie, cursus of training nog niet is afgerond, kun je terugvallen op het arbeidscontract of de studiekostenregeling. Mocht er om wat voor reden dan ook een rechter bij te pas komen, zal die ook kijken naar de afspraken die op voorhand zijn gemaakt. Medewerkers moeten namelijk altijd weten waar ze aan toe zijn. Wees daarom duidelijk, concreet en volledig in die documenten, zodat er geen twijfel over de afspraken kan bestaan. Laat medewerkers deze documenten ook altijd tekenen en doe dit zelf ook.

De kosten die met de training of cursus gemoeid gaan, worden in de boekhouding binnen een bepaalde termijn afgeschreven. Als nog niet alle kosten afgeschreven zijn en de medewerker neemt ontslag, dan zal hij het restant van de studieschuld terug moeten betalen. Daar moet je dan wel schriftelijke afspraken over hebben gemaakt, anders kan je daar niet op terug vallen. Meestal wordt er een datum vastgesteld waar op de kosten zijn terugbetaald cq. afgeschreven. Voor die tijd wordt dat verrekend: hoe langer de werknemer in dienst blijft, hoe minder kosten hij terug hoeft te betalen.

10. Studiekosten aftrekbaar van winst

Ondernemers mogen de studiekosten van zichzelf en medewerkers in mindering brengen op de winst uit de onderneming. Dat betekent dat de kosten aftrekbaar zijn van de winst. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Zo moet de cursus van belang zijn voor het beroep en is het een leertraject (onder begeleiding of toezicht). Alleen de noodzakelijke kosten zijn aftrekbaar, zoals collegegeld en examengeld. De reiskosten zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar. Als werknemers de scholingskosten zelf betalen, kunnen zij deze aftrekken van hun inkomstenbelasting. 

Onderstaande cursussen en trainingen van HSN zijn volledig aftrekbaar van de winst: 
 

Ook alle schriftelijke varianten van bovenstaande cursussen en InCompany Trajecten zijn volledig aftrekbaar van de winstbelasting. 

 

Bron: Missethoreca.nl

Vorige
Naar het horecatips-overzicht
Volgende

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje