Horeca opleidingen bij Horeca Stichting Nederland

Horeca Opleidingen

Alcohol schenken bij een vereniging of stichting

Wanneer je alcohol gaat schenken in een vereniging of (sport)kantine zul je bij de gemeente een Drank- en Horecavergunning aan moeten vragen. Verenigingen en (sport)kantines vallen bij de meeste gemeenten onder de 'Paracommerciële Horeca'. Bij paracommerciële Horecabedrijven moeten minimaal 2 bestuurders in het bezit te zijn van het SVH Diploma Sociale Hygiene en op de Drank- en Horecavergunning vermeld staan. Daarnaast is het zeer aan te raden dat de beheerder(s) ook in het bezit zijn van het SVH Diploma. Tot slot is het volgens de wet verplicht dat alle vrijwilligers die alcohol schenken kennis hebben van Sociale Hygiene. 
 

 • Dagcursus Sociale Hygiene (mondelinge cursus met SVH examen)
  Tijdens de mondelinge dagcursus Sociale Hygiene leer je als bestuurder, beheerder of vrijwilliger van een vereniging of (sport)kantine alles wat je moet weten op het gebied van wettelijke regels omtrent alcoholverstrekking. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het Sociaal-Hygiënisch beleid en hoe om te gaan met risicogedrag. Aan het einde van de cursusdag vindt direct het SVH examen plaats.  Meer informatie...


Eten verkopen bij een vereniging of stichting

Beheerders en vrijwilligers die voedsel bereiden, bewerken en/of verkopen in een vereniging of sportkantine zullen moeten voldoen aan de Warenwet. De Warenwet schrijft voor dat producten/gerechten op een dusdanige voedselveilige manier bereid moeten zijn dat de gezondheid of veiligheid van de gast niet in gevaar komt. 
 

 • HACCP Cursus
  Tijdens de HACCP Cursus wordt de Hygiënecode, welke van toepassing is op het verstrekken van voedsel in een vereniging, op een praktijkgerichte manier uitgelegd. Na het volgen van deze cursus weet je waar je op moet letten en waar je aan moet voldoen om voedselveilig te kunnen werken. Lees meer >>> 

 • Allergenen Training
  Sinds 13 december 2014 is het voor alle voedselverstrekkende bedrijven die producten verkopen verplicht om allergenen informatie te verstrekken aan gasten als zij hierom vragen. De Allergenen Training is de ideale manier om in 1 dag je Allergenen Certificaat te behalen. Lees meer >>>
   

Veiligheid bij een vereniging of stichting

(Sport)verenigingen die medewerkers in loondienst hebben, dienen te voldoen aan de Arbowet. Ook wanneer er binnen de vereniging enkel met vrijwillers wordt gewerkt zul je aandacht moeten besteden aan de arbeidsomstandigheden. Volgens de Arbowet ben je als werkgever wettelijk verplicht om bedrijfshulpverleners (BHV-er) in dienst te hebben. Wanneer zich een situatie voor zou doen die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van jezelf, medewerkers/vrijwilligers (sporters) en gasten, moeten er voldoende BHV-ers zijn die letsel en schade zoveel mogelijk kunnen voorkomen en beperken. 
 

Deel deze informatie met je familie, vrienden, collega('s) of medewerker(s):