BHV herhaling cursus Horeca

Herhaling BHV

Herhalingscursus BHV 

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de BHV'er te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dat betekent dat de BHV'er zijn kennis en vaardigheden door oefening op peil moet houden. De BHV'er is bij een calamiteit al op de werkplek aanwezig en heeft dus een voorpostfunctie. Voordat de hulpdiensten aanwezig zijn, dient de BHV'er ervoor te zorgen dat de kans op gevaar en letsel voor werknemers en gasten zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit kan de BHV'er alleen wanneer de kennis en vaardigheden om dat te kunnen doen nog vers in het geheugen zitten. Door de BHV'er de Herhalingscursus BHV te laten volgen, voldoet de werkgever niet alleen aan de basisverplichting zoals gesteld in de wet, maar zorgt hij ook voor een veilige (werk)plek.

Doel Herhalingscursus BHV

In 1 dag wordt tijdens de Herhalingscursus getoetst of je nog steeds de voorgeschreven kennis en vaardigheden beheerst die voor de taak van BHV'er nodig zijn. Je kennis is binnen 1 dag opgefrist. Zo voldoe je weer aan de wettelijke eisen en zorg je voor een veilige werkplek.

Inclusief examen Herhaling BHV

Tijdens de cursusdag wordt getoets of de cursist nog steeds de kennis en de voorgeschreven verrichtingen beheerst. Bij een goed resultaat ontvangt een cursist een BHV draagpas. Deze is 1 jaar geldig

Voor wie?

Voor (horeca)ondernemers en medewerkers die als Bedrijfshulpverlener binnen een bedrijf actief zijn (en moeten blijven) en die de Basiscursus BHV, aantoonbaar, hebben gevolgd.

Toelatingseisen

Je moet minimaal 18 jaar zijn en aantoonbaar in het bezit zijn van een geldige BHV draagpas.

Cursusonderwerpen

Op de Herhalingscursus BHV komen alle onderwerpen uit de basistraining nogmaals aan bod. Bovendien wordt gekeken of je de voorgeschreven handelingen nog voldoende beheerst. Deze handelingen hebben betrekking op de taakgebieden: eerste hulp, beperking en bestrijding van een brand en ontruiming. Bij voldoende beoordeling op alle onderdelen ontvang je de BHV draagpas, die opnieuw geldig is voor één jaar.

Geldigheid BHV Draagpas

HSN bewaakt voor al haar cursisten de geldigheid van de BHV draagpassen die via HSN behaald zijn. Als cursist ontvang je tijdig van ons een (uiteraard vrijblijvende) uitnodiging voor het volgen van je Herhalingscursus BHV.

InCompany Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening 

De Herhalingscursus BHV kan ook in het eigen bedrijf georganiseerd worden, wat al vanaf 6 personen interessant is. Kijk voor meer informatie op de pagina InCompany Cursus Bedrijfshulpverlening.

Deel deze informatie met je familie, vrienden, collega('s) of medewerker(s):